Gewasbescherming

Gewasbescherming is een van de hoofdaktiviteiten van ons bedrijf. Onze 2 zelfrijders worden ingezet op alle akkerbouw,tuinbouw en veehouderijgewassen. Met onze “kleine spuitmachines” de Hardi met 10 mtr. boom en de quad, kunnen wij u optimaal van dienst zijn met gewasbescherming op sportvelden, recreatieterreinen, grote gazons en bedrijfsterreinen. Tijdens de…