Gewasbescherming

Gewasbescherming is een van de hoofdaktiviteiten van ons bedrijf.
Onze 2 zelfrijders worden ingezet op alle akkerbouw,tuinbouw en veehouderijgewassen.
Met onze “kleine spuitmachines” de Hardi met 10 mtr. boom en de quad, kunnen wij u optimaal van dienst zijn met gewasbescherming op sportvelden, recreatieterreinen, grote gazons en bedrijfsterreinen.
Tijdens de winterperiode kunt u altijd met ons overleggen over het komende seizoen, zo ook in overleg betreffende teeltregistratielijsten etc. .

delvano